Geberit AquaClean i środowisko naturalne

Zrównoważona jakość

zrównoważony rozwój Geberit

Firma Geberit zawsze brała na siebie odpowiedzialność i tworzyła zrównoważoną jakość życia. Obietnica ta jest realizowana na przykład poprzez rozważną strategię środowiskową, trwałe produkty, które oszczędzają wodę w całym cyklu życia lub nasze zaangażowanie społeczne.

To konsekwentne ukierunkowanie na zrównoważony rozwój opłaca się – środowisku i społeczeństwu, klientom i partnerom, pracownikom i akcjonariuszom.

Geberit AquaClean a środowisko 4 powody przemawiających za toaletą myjącą

Czysty bilans ekologiczny toalet myjących Geberit AquaClean

Bilans ekologiczny toalety myjącej Geberit AquaClean

Pod względem bilansu ekologicznego kompletne systemy toalet myjących są porównywalne z tradycyjnymi toaletami. Za podstawę przyjęto 4-osobowe gospodarstwo domowe, codziennie jedną dłuższą i cztery krótsze wizyty w toalecie osobę oraz europejski miks energetyczny. Perlator i związane z nim zużycie papieru nie zostały uwzględnione w powyższych obliczeniach. Dzięki indywidualnym ustawieniom i wykorzystaniu zielonej energii elektrycznej z produktami Geberit AquaClean można osiągnąć dodatkowe oszczędności energii i zmniejszenie wpływu na środowisko.

Dobrze wiedzieć