Wyłączenie odpowiedzialności

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie i zainteresowania produktami firmy Geberit. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym wyłączeniem odpowiedzialności.

1. Poufność danych

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla firmy Geberit niezwykle ważne. Powierzone nam dane traktujemy z najwyższą troską o ich ścisłą poufność, zgodnie z przepisami prawa. Nasze oświadczenie o poufności danych ma na celu dostarczenie Państwu przejrzystych informacji na temat danych, które zbieramy, ich rodzaju, w jaki sposób je przetwarzamy i przechowujemy oraz dlaczego to robimy.

2. ©

Geberit. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, obrazy, grafiki, animacje, filmy wideo, pliki dźwiękowe i inne obiekty, jak również ich rozkład na stronie, podlegają prawu autorskiemu i innym ochronnym przepisom prawa.

Treści niniejszej strony nie można kopiować w celach komercyjnych, rozprowadzać, modyfikować ani udostępniać osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Geberit. Proszę zwrócić uwagę, że niektóre ilustracje użyte na niniejszej stronie podlegają prawom autorskim osób trzecich.

3. Znaki towarowe

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe na niniejszej stronie podlegają ochronie prawnej znaków towarowych firmy Geberit. Dotyczy to w szczególności marek, znaków logo i symboli.

4. Licencje

Firma Geberit chce oferować Państwu innowacyjną stronę zawierającą wiele informacji. Własność intelektualna treści publikowanych na tej stronie jest chroniona, włącznie z patentami, markami i prawami autorskimi. Poprzez tę stronę nie są udzielane żadne licencje na użytkowanie własności intelektualnej firmy Geberit lub osób trzecich, o ile nie napisano inaczej.

5. Odpowiedzialność

Firma Geberit tworzy i aktualizuje treść przedstawianą na niniejszej stronie z największą możliwą starannością. Niemniej nie dajemy żadnej gwarancji, że przedstawiona treść jest dokładna, aktualna i kompletna. W zakresie dopuszczonym przez prawo wyłączona jest wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek użytkowania niniejszej strony internetowej.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku utraty życia, obrażeń cielesnych i uszczerbku na zdrowiu lub w przypadku szkody spowodowanej przez celowe lub wynikłe z rażącego zaniedbania naruszenie obowiązku przez firmę Geberit.

Firma Geberit nie przyjmuje odpowiedzialności za techniczną funkcjonalność (w szczególności brak wirusów) ani treść stron internetowych osób trzecich, do których łącza znajdują się na tej stronie.