INFORMACJE HANDLOWE

Informacje o Geberit Sp. z o.o.

Niniejsza strona jest obsługiwana przez firmę Geberit Sp.z o.o.
Prawnymi reprezentantami firmy Członkowie Zarządu wymienieni w dokumencie KRS firmy.
Firma Geberit jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038776,

NIP 951-00-65-262
REGON 011269245

Adres i dane do kontaktu:
Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Tel.: 22 376 01 02
Fax: 22 843 47 65
E-mail: geberit.pl@geberit.com